Camp Nou

Khai trương:
1957
Sức chứa:
99354
Địa chỉ:
C. d'Arístides Maillol, 12, 08028 Barcelona, Spain
Tắt [X]